Praktische informatie

Bij de eerste afspraak met uw fysiotherapeut, vragen wij u om een legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort zijn, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument. Wij zijn wettelijk verplicht u hiernaar te vragen. Voor een goed advies en een goede behandeling vragen wij u alle informatie te geven die relevant is om het behandeltraject in te gaan.

Een behandeling is feitelijk teamwork. Samen komen we tot het best mogelijke resultaat. Om die reden vragen u ook, binnen redelijke grenzen, de adviezen van uw fysiotherapeut op te volgen, zoals het doen van oefeningen of bijvoorbeeld het tijdelijk proberen te vermijden van bepaalde bewegingen. Voor een optimaal en voorspoedig herstel vragen wij van onze patiënten een actieve houding in het genezingsproces.

Contact opnemen | Fysiotherapie van Bommel in Vlijmen en Drunen

AED: Veiligheid in de praktijk

Zorg voor de patiënt is het eerste aandachtspunt in onze praktijken in Drunen en Vlijmen. Wij vinden het daarom belangrijk om een AED in de praktijk te hebben. AED staat voor Automatische Externe Defibrilator, dit is een eerste-hulp-apparaat dat de Nederlandse Hartstichting adviseert als er, bij hartstilstand, reanimatie nodig is. De AED bij Van Bommel voldoet aan de Europese normen. Jaarlijks volgt ons gehele team een reanimatiecursus met gebruik van de AED. Wij zijn u graag op alle fronten professioneel van dienst. Als u hierover vragen heeft, stelt u ze gerust.

Contatc opnemen | Fysiotherapie van Bommel in Vlijmen en Drunen

Respect voor uw privacy

Wij dragen zorg voor uw privacy.
Fysiotherapie Van Bommel Drunen – Vlijmen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens delen wij niet met derden. Als we het nodig achten om, in uw belang, tot een beter behandelplan te komen, dan kunnen we in overleg met u specialisten uit ons netwerk raadplegen.

Onze praktijken voldoen aan de regels van de AVG; de nieuwe Europese Verordening Gegevensverwerking. Binnenkort kunt u op deze website in dit kader een Privacy Verklaring vinden.

Links

Fysiotherapie Van Bommel Drunen – Vlijmen is niet verantwoordelijk voor informatie van bestanden die aan deze website zijn gekoppeld en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Vragen?

Neem contact met ons op!