Screenshot 2023-02-03 at 14.32.02

Zorgverzekeraars

Kijk en vergelijk de polissen voor fysiotherapie

Vergelijk uw zorgpolis 2022 met een zorgpolis voor het nieuwe jaar; hoe goed is fysiotherapie daarin opgenomen? U kunt de polissen van 2022 en 2023 van uw eigen zorgverzekering vergelijken; maar ook uw eigen polis met die van een nieuwe aanbieder.

De aanvullende verzekering
Als u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, dan kunnen wij in de meeste gevallen uw behandeling voor u declareren bij uw zorgverzekeraar. Een garantie voor een volledige dekking kunnen wij u niet geven. Wij raden u aan voor de vergoedingen uw polisvoorwaarden te raadplegen, of neemt u hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Als de behandelingen niet binnen uw polisvoorwaarden vallen, dient u deze zelf te betalen. Wij brengen u dan persoonlijk de behandelkosten in rekening. Hiervoor volgen wij de tarievenlijst.

Bekijk vergoedingen

U doet een beroep op uw fysiotherapeut als u een aandoening heeft waardoor u wordt beperkt in het bewegen. Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. U kunt ervoor kiezen zich te verzekeren voor fysiotherapie. Het wordt maar beperkt verzekerd in de basisverzekering.

Een goede aanvullende verzekering, met voldoende behandelingen fysiotherapie, is daarom aan te raden. Het kan immers gemakkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures, na een ongelukje, bij verminderde mobiliteit door het ouder worden, maar ook als u reuma hebt. Dit zijn voorbeelden van aandoeningen die niet zijn opgenomen in de basisverzekering.

Bekijk uw polis zorgvuldig
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn bij de diverse zorgverzekeraars grote verschillen in de vergoedingen voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Screenshot 2023-08-27 at 13.48.02
IMG_7730

Nadere informatie

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunt u veelal dekken via de aanvullende verzekering of u dient deze zelf betalen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar)
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2023 als basisregel dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. Wij raden u aan hiervoor uw zorgverzekeraar te raadplegen of uw polis te bekijken.

Heeft u een verzekering lopen bij een verzekeraar waarmee wij niet in contact staan, dan brengen wij de behandelingen, volgens de tarievenlijst, bij u in rekening en raden u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen.